Contabilitatea nu trebuie confundata sau redusa la intocmirea si clasarea documentelor sau prezentarea unor cifre fara substanta , ci la conducerea financiara a societatilor spre un management financiar contabil de inalta clasa, intr-o maniera care sa corespunda exigentelor actuale: integrarea europeana, libera circulatie a bunurilor si a banilor,prezentarea cat mai transparenta si rapida intr-un format usor de inteles a cifrelor din balanta de verificare, intarirea capacitatii financiare intr-o economie concurentiala si contiuna miscare.
      Expertul contabil este acea persoana care are toate mijloacele stiintifice de a conduce procesul de contabilitate. Acest profesionist poate presta urmatoarele servicii: poate supraveghea, intocmi si verifica situatiile financiare, poate acorda asistenta cu privire la modul de organizare a procesului contabil, poate efectua expertize contabile dispuse de organele de drept, poate face analize economico-financiare, precum si evaluari patrimoniale. De asemenea activitatea expertului contabil vizeaza si executarea de alte lucrari cu caracter financiar-contabil, de organizare administrativa si informatica. In acelasi timp, profesionistul contabil indeplineste, conform legii, atributiile prevazute in mandatul de cenzor la societatile comerciale.
      (1) Raspunderea pentru organizarea si conducerea contabilitatii la persoanele prevazute la art. 1 revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligatia gestionarii unitatii respective.
      (2) Contabilitatea se organizeaza si se conduce, de regula, in compartimente distincte, conduse de catre directorul economic, contabilul-sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie. Aceste persoane trebuie sa aiba studii economice superioare.
      (3) Contabilitatea poate fi organizata si condusa pe baza de contracte de prestari de servicii in domeniul contabilitatii, incheiate cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania
      (4) Raspunderea pentru aplicarea necorespunzatoare a reglementarilor contabile revine directorului economic, contabilului-sef sau altei persoane imputernicite sa indeplineasca aceasta functie, impreuna cu personalul din subordine. In cazul in care contabilitatea este condusa pe baza de contract de prestari de servicii, incheiat cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, raspunderea pentru conducerea contabilitatii revine acestora, potrivit legii si prevederilor contractuale.
      (5) Institutiile publice la care contabilitatea nu este organizata in compartimente distincte sau care nu au personal incadrat cu contract individual de munca, potrivit legii, pot incheia contracte de prestari de servicii, pentru conducerea contabilitatii si intocmirea situatiilor financiare trimestriale si anuale, cu societati comerciale de expertiza contabila sau cu persoane fizice autorizate, conform legii. Incheierea contractelor se face cu respectarea reglementarilor privind achizitiile publice de bunuri si servicii. Plata serviciilor respective se face din fonduri publice cu aceasta destinatie.


      Scopul nostru este de a asigura un mediu prielnic managerilor pentru a-si conduce afacerea spre success prin maximizarea profitului si minimizarea taxelor. Misiunea noastra este de a asigura servicii contabile profesionale, la standard European. Consideram. ca numai prin calitate putem avea un curs ascendent, sociatatea noastra oferind servicii profesionale pentru care onorariile sunt corect stabilite, accesibile si raportate la volumul si complexitatea activitatii.