CALENDARUL OBLIGAŢIILOR FISCALE PE ANUL 2012

 

Baza legală este menţionată cu modificările şi completările ulterioare. Prin C.F. s-a desemnat Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal

 

 

 

TERMEN

 

OBLIGAŢIA

 

CATEGORII DE CONTRIBUABILI

Baza legală

 

 APRILIE

10

aprilie

Depunerea Declaraţiei de menţiuni privind anularea īnregistrării īn scopuri de TVA īn cazul persoanelor impozabile, īnregistrate īn scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care īn cursul unui an calendaristic nu depăşesc plafonul de scutire prevăzut la art.152 din Codul fiscal   Formular 096 

Persoanele impozabile, īnregistrate īn scopuri de TVA conform art. 153 din C.F., care nu au depăşit plafonul de scutire şi care doresc să fie scoase din evidenţa persoanelor īnregistrate īn scopuri de TVA.

C.F. art. 152

alin. (7)

OPANAF 13/2011

17

aprilie

Depunerea Situaţia livrărilor de ţigarete īn luna .. anul .. pentru luna precendentă Formular

Antrepozitarii autorizaţi, operatorii īnregistraţi/ destinatarii īnregistraţi şi importatorii autorizaţi de astfel de produse.

HG 1620/2009

alin. (1) al pct. 5^2

17

 aprilie

Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate īn luna  pentru luna precendentă Formular

Operatorii economici care deţin autorizaţie de utilizator final.

(alcoolul etilic şi a produse alcoolice)

CF  art. 206^58

HG 1620/2009

alin. (25) al pct. 111

17

aprilie

Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile pentru luna precendentă Formular 

Destinatarii īnregistraţi şi reprezentanţii fiscali pentru achiziţiile şi livrările intracomunitare de produse accizabile

C.F. art. 206^50

HG 1620/2009

alin. (2) al pct. 105 

17

aprilie

Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse energetice pentru luna precendentă Formular

Operatorii economici care deţin autorizaţii de utilizator final

 

C.F. art. 206^20

HG 1620/2009

alin. (22) al pct. 82

17

aprilie

Depunerea Evidenţei achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna precendentă Formular   

 

Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii īnregistraţi şi importatorii autorizaţi de produse supuse marcćrii

 C.F. art. 206^64

HG 1620/2009

alin. (9) al pct. 117.2

17

aprilie

Depunerea  situaţiei cu privire la produsele accizabile pentru luna precendentă Formular

Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie şi pentru depozitare produse accizabile, precum şi terminalul petrolier cu ieşire īn port autorizat ca antrepozit fiscal pentru operaţiunile desfăşurate īn incinta acestuia

C.F. art. 206^55

HG 44/04, pct. 109.

17

aprilie

Depunerea jurnalelor privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/navigaţie pentru luna precendentă

Formular (anexa 52)

Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie/depozitare

HG 1620/2009

alin. (11) al pct. 113.1

17

aprilie

Depunerea jurnalelor privind achiziţiile/  livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/ navigaţie pentru luna precendentă  Formular (anexa 53)

Antrepozitarii autorizaţi pentru depozitare

HG 1620/2009

alin. (13) al pct. 113.1 de la titlul VII

25

aprilie

Plata impozitului reţinut la sursă īn luna precedentă

Plătitorii  de următoarele venituri:

a) din drepturi de proprietate intelectuală;

b) din activităţi desfăşurate īn baza contractelor/convenţiilor civile şi a contractelor de agent;

c) din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară;

d) obţinut de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului  IV^1, care nu generează o persoană juridică.

C.F. art. 52 alin. (3)

25

aprilie

Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată la bugetul de stat Formular 100    (format electronic)

·        lunar

 

Contribuabilii prevăzuţi īn OPANAF 101/2008,  anexa 8, cap. I, subcap. 1, par. 1.1.

  

 OPANAF 101/2008

 

·        trimestrial

Contribuabilii prevăzuţi īn OPANAF 101/2008,  anexa 8, cap. I, subcap. 1, par. 1.2

·        alte termene

Contribuabilii prevăzuţi īn OPANAF 101/2008,  anexa 8, cap. I, subcap. 1, par. 1.4

25

aprilie

Depunerea Declaraţiei privind distribuirea īntre asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor aferente trimestrului precedent

Formular 104

Persoanele juridice constituite īntre contribuabilii prevăzuţi la art. 13 lit. c) şi e)  din C.F.

OPANAF 101/2008

25

aprilie

Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate

Formular 112   pentru luna precedentă

Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori, precum şi entităţile asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri din activităţi dependente ;

- Instituţiile publice care calculează, reţin, plătesc şi  suportă contribuţii sociale obligatorii īn numele asiguratului

C.F. art. 296^19

lit. e) şi f)

HG 1397/2010

25

aprilie

Depunerea Declaraţiei privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de persoane fizice care desfăşoară activitate īn Romānia şi de persoanele fizice romāne angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate īn Romānia  pentru luna precedentă  Formular 224

Persoanele fizice care obţin salarii din străinătate pentru activităţi īn Romānia şi persoanele fizice romāne angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate īn Romānia

C.F.art.60

alin. (2)

OMEF  2371/07

25

aprilie 

Depunerea  Declaraţiei privind stabilirea impozitului reprezentānd plată anticipată trimestrială īn contul impozitului pe cāştigul net anual impozabil pentru cāştigurile obţinute din transferul titlurilor de valoare, altele decāt părţile sociale şi valorile mobiliare īn cazul societăţilor īnchise pe trimestrul precedent

 Formular 225.

Contribuabilii care obţin venituri din transferul titlurilor de valoare, altele decāt părţile sociale şi valorile mobiliare īn cazul societăţilor īnchise.

C.F. art. 67

alin. (3) lit. a) OPANAF 2600/2010)

25

aprilie 

Depunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată Formular 300

(format electronic)

Persoanele impozabile īnregistrate ca plătitori de TVA conform art. 153 C.F.

Lunar, trimestrial, semestrial, anual – după caz, (vezi instrucţiunile de completare din formular)

C.F.art.156^2

alin. (1)

OPANAF 183/11

25

aprilie

Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată  pentru trimestrul precedent Formular 301 (format electronic)

Persoanele impozabile nestabilite care prestează servicii electronice persoanelor neimpozabile

C.F. art. 152^4

alin. (7)

25

aprilie 

Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată  pentru luna precedentă Formular 301 (format electronic)

Persoanele menţionate īn  instrucţiunile de completare a formularului , pentru fiecare secţiune.

C.F. art. 156^3

alin. (2)

OPANAF 30/11

25

aprilie 

Depunerea Declaraţiei recapitulative privind livrările / achiziţiile /prestările intracomunitare de bunuri  pentru luna trecută   Formular 390 VIES

Contribuabilii īnregistraţi īn scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din C.F.

C.F.art. 156^4

şi OPANAF 76/10

25

aprilie

Depunerea Declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art. 156^1 din C.F.)

Formular 394

·   Pers. impozabile īnreg. īn scopuri de TVA īn Romānia, cf. art. 153 din C.F. obligate la plata taxei, cf. art. 150 alin. (1) și alin. (7) din C.F., pt. operațiuni impozabile īn Romānia, cf. art. 126 alin. (1).

·   Pers. impozabile īnregistrate īn scopuri de TVA īn Romānia, cf. art. 153 din C.F., care realizează īn Romānia, de la pers. impozabile īnreg. īn scopuri deTVA īn Romānia, achiziții de bunuri sau servicii taxabile.

OPANAF 3596/2011